top of page
  • Mafiana

关于性同意的入门须知

关于性同意,你要了解的事情:

  • 大方地say yes

  • 也可以随时say no 或者 撤回你的同意

  • 一定要询问对方是否同意哦

因为我们很多人,即使知道了有性同意这么一回事儿,但是依旧不知道如何说好,以及如何拒绝。

无论你是想更进一步也好,还是来个热吻,又或者是牵牵手也满足

今天我们要严肃地,是的,非常严肃的说一下性同意

要讀取更多嗎?

訂閱 mafiana.co 持續閱讀此專屬文章。

0 則留言

相關文章

查看全部

Bình luận

Không thể tải bình luận
Có vẻ như đã có sự cố kỹ thuật. Hãy thử kết nối lại hoặc làm mới trang.
bottom of page